Accessories
مقدمه ای بر نام دامنه

نام دامنه ها به طور معمول توسط پسوندشان ، که کد شناسایی آنها است ، دسته بندی می شوند. سه نوع محبوب ترین دامنه های سطح بالا (TLD) که دامنه هایی با کشور مرتبط نیستند ، عبارتند از: .خالصاین دامنه در اصل با دامنه .network طراحی شده است تا توسط وب سایت های فنی مورد […]